top of page

NASLOV: 

Knjiga sažeteka znanstveno-stručnog skupa 
"Stare razglednice - izvori baštine" održanog 24.11.2023. u Zagrebu 

UREDNICI: izv. prof. dr. sc. Ivan Zupanc,
dr. sc. Iva Salopek Bogavčić

FORMAT: PDF 

ISBN: ISBN  978-953-49703-3-1

DATUM OBJAVE: 18.1.2024. 

O KNJIZI/ABOUT: 

Knjiga sažetaka znanstveno - stručnog skupa

"Stare razglednice-izvori baštine" održanog 24.11. 2023. u Zagrebu rezultat je domaćeg znanstveno - stručnog skupa na kojemj je predstavljeno 28 predavanja o 25 raznolikih tema. Svima je poveznica potreba i nastojanje za sagledavanje, vrednovanje i redefiniranje starih razglednica kao baštinskih predmeta. Sekcije na skupu su organizirane tematski prema stručnim cjelinama i abecedno. Knjiga sažetaka prati organizaciju skupa u četiri tematske sekcije koje se tiču teorijsko-inovativnih pristupa, viđenja starih razglednica kroz prizmu povijesti umjetnosti, razglednica kao povijesno-dokumentarističkog izvora podataka te sagledavanja razglednica u turističko - geografskim interpretacijama. Multidisciplinarnim pristupom su istraživači, djelatnici iz baštinskih ustanova i kolekcionari iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine doprinjeli bogatstvu tema i pristupa s ciljem razumijevanja starih razglednica kao višeslojnog izvora baštine.

Zastupljeni autori: 

doc. dr. sc. Amra Banda, Uršula Bešlić, Stjepan Bezjak, Zorka Bibić Pilloni, mr. sc. Boris Blažina, mr. sc. Ivan Bogavčić, Snježana Bogdanić, dr. sc. Ivana Crljenko, Margita Cvijetinović, doc. dr. sc. Robert Doričić, Christian Gallo, Melita Husnjak, mr. sc. Tamara Ilić Olujić, Ana Kaniški, Marko Kevo, Damir Kremenić, mr. sc. Mihela Melem Hajdarević, Gordana Milaković, Dolores Mumelaš, prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić,  Dubravka Petek,  izv. prof.dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, dr. sc. Dijana Sabolović Krajina, dr. sc. Iva Salopek Bogavčić, Lana Skuljan Bilić, Josipa Strmečki, Nikolina Šimunović, Marija Uzelac, izv. prof. dr .sc. Ivan Zupanc.

 

NASLOV: 

Na tragu imena - Putevima povijesnih toponima Zapadne Posavine

(In the Footsteps of Names- Tracing the Historical Toponyms of Western Posavina) 

AUTOR: Iva Salopek Bogavčić

FORMAT: PDF, DRUGO IZDANJE 

ISBN: 978-953-49703-1-7

DATUM OBJAVE: 30.08.2022.

KNJIGA NIJE NA PRODAJU/BOOK IS NOT FOR SALE. 

O KNJIZI/ABOUT: 

Na tragu imena-Putevima povijesnih toponima Zapadne Posavine, u nakladi Instituta za vrednovanje i obradu razglednica (IZVOR) knjiga multidisciplinarnim pristupom spaja toponomastiku, historiografiju, muzeologiju i elemente geografije baveći se temom povijesnih toponima od 13. do 18. stoljeća na području Zapadne Posavine. Stavljajući u fokus fundus od nekoliko stotina toponima diljem novljanskog, novogradiškog i brodskog kraja, autorica od Ilove do Orljave, sagledava kontinuitet naseljenosti, analizirajući pri tome imena naselja, posjeda, crkvi, utvrda, čardaka ili graničnih međaša. Analizirajući povezanost dugotrajnih procesa migracija i kontinuiteta imena, nude se nove interpretacije i ubiciranja do sada ne tako poznatih lokaliteta, te akcentira tranzicije imena prema raznolikim kartografskim, pisanim i slikovnim izvorima naglašavajući kako samo komparativnim metodama istraživanja može se doprinijeti sveobuhvatnijem sagledavanju i razumijevanju baštine. Fokus je pri tome stavljen na područja Novska, Jasenovac, Bijela Stijena, Psunj, Šagovina, Bogićevci, Okučani, Cernik, Baćindol, Banićevci, Nova Gradiška, Rešetari, Davor, Orubica, Staro Petrovo Selo, Vrbova, Nova Kapela, Oriovac, Kobaš, Pleternica, Dubočac i sl. Dopunjeno izdanje donosi prilog s 25 stara zemljovida, 21 fotografiju i grafiku te pet autorskih tematskih karata hunki i čardaka, srednjovjekovnih lokaliteta, crkava i utvrda te mogućih trasa cesta.     

The ebook Footsteps of Names- Tracing the Historical Toponyms of Western Posavina, published by the Institute for Valorisation and Interpretation of the Postcards (IFVIP), tries to merge toponomastic, historiographical, museological and geographical elements by focusing on historical names from 13th till 18th century in Western Posavina. In this book the author shares the overview of couple of hundreds different toponyms from river Ilova to river Orljava, analyzing changes in settlements, rivers, creeks, forests, mountain tops, fields, roads, natural and artificial borders (hunkas), chardaque, estates, churches and fortress names. 

By questioning the influences of migrations and other long term processes at toponyms, the author gives some new interpretations and locations for up to now not well know localities. Changes and transitions in name variations are analysed with multidicisciplinary approach based on various old maps, archive and visual records. The geographical focus is placed on Novska, Gradiška, Jasenovac, Psunj, Šagovina, Bogićevci, Okučani, Cernik, Nova Gradiska, Rešetari, Davor, Orubica, Vrbova, Nova Kapela, Oriovac until Kobaš, Pleternica and Dubočac area.Second edition has the added appendix with 25 old map reproductions, 21 photographs and graphics, and 5  authored thematic maps. 

NASLOV:

Na tragu imena - Putevima povijesnih toponima Zapadne Posavine

AUTOR: Iva Salopek Bogavčić

FORMAT: PDF, PRVO IZDANJE 

ISBN: 978-953-49703-0-0

DATUM OBJAVE: 30.03.2022.

KNJIGA NIJE NA PRODAJU, BOOK IS NOT FOR SALE.

ZA OSOBNI PRIMJERAK MOŽETE SE JAVITI PUTEM KONTAKT

FORME ILI DIREKTNO NA

izvor.institut@gmail.com

ivan.bogavcic@gmail.com

bottom of page